contacts icon
Kontaktujte nás
Neviete prihlásiť svoje pozemky prostredníctvom webstránky? Zavolajte nám.
Zelená linka: 0800 144 440
V pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.
Národný park
Adresa
Konzultačné hodiny
Kontakt
Správa NP Veľká
Fatra so sídlom v
Martine
P. O. Hviezdoslava 73/38
036 01 Martin
streda
od 15:00 do 17:00 hod.
Pavel Plavec
0910 372 279
[email protected]
Správa NP Malá Fatra
so sídlom vo Varíne
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
po telefonickom dojednaní
pondelok a streda
od 15:00 do 17:00 hod.
Ing. Anna Gáborová
[email protected]
0910 518 170
Správa Národného
parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
v pracovných dňoch
od 7.00 – 15:00 hod.
Správa Národného
parku Muránska
planina so sídlom
v Revúcej
Muráň č. 385
Muráň
streda
od 7.00 – 15:00 hod.
Ing. Marek Benedikty
0911 062 358
[email protected]
Správa Národného
parku Slovenský raj
so sídlom v Spišskej
Novej Vsi
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská Nová Ves
po telefonickom dojednaní
v pracovných dňoch
od 8:00 do 15:30 hod.
Ing. Vladimír Krak
[email protected]
0903 298 222 (053 4422010)
Správa Tatranského
národného parku
so sídlom v Tatranskej
Lomnici
Tatranská Lomnica 14066
059 60 Vysoké Tatry
pondelok a streda
od 13 hod do 15 hod.
Ing. Slavomír Celer, PhD.
[email protected]
0903 298 270 Ing. Ivan Oravec
[email protected]
0903 987 577
Správa Pieninského
národného parku
so sídlom v Spišskej
Starej Vsi
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
v pracovných dňoch
od 8:00 do 15:30 hod.
a v utorok
od 15:30 do 17:30 hod.
Karina Kisková
[email protected]
Ján Mudrák
[email protected]
052/4181071
Správa Národného
parku Poloniny so
sídlom v Stakčíne
Ul. mieru 193
067 61 STAKČÍN
streda
od 14:00 do 18:00 hod.
Ing. Miroslav Micenko,
[email protected]
mobil: 0911 074 487
Správa Národného
parku Nízke Tatry
Pracovisko Liptovský
Hrádok:
ul. SNP 311
033 01 Liptovský
Hrádok
Pracovisko Slovenská
Ľupča:
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
po telefonickom dojednaní
v pracovných dňoch
od 7.30 do 15:30
Ing. Ľubica Lenártová
0903 298 176
[email protected]
Ing. Valéria Škorňová
0910 158 714
[email protected]